ΚΥΚΛΟΣ.ΦΩΣ

«Πηγαίνοντας στο βάθος των πραγμάτων, βρίσκουμε όλη την ανάπτυξη μέσα στο σπόρο» Λογική, Χέγκελ

Ο κύκλος ( και η σφαίρα) είναι το σχήμα που επικρατεί στο σύμπαν των ουρανίων σωμάτων και των τροχιών τους, όπως και στο εσωτερικό των χημικών στοιχείων και των ηλεκτρονίων.
Η περιοδικότητα των εποχών, ο κύκλος του νερού, του άνθρακα, του αζώτου, είναι από τους σημαντικούς κύκλους της φύσης και της ζωής και του θανάτου, της μετατροπής της ύλης σε ενέργεια και αντιστοίχως.
Το σύμβολο του Ηλίου είναι ο κύκλος με το κέντρο του και συμβολίζει το Πνεύμα και τον Κύκλο της Συνείδησης στο μεγάλο ταξίδι της.
Με ένδυμα το φυσικό σώμα, η ηρά-κλεια ψυχή ταξιδεύει στο κύκλο του πνεύματος σαν ακτίνα βέλος στον χωροχρόνο, ασημένιο και χρυσό. Κάθε τμήμα του κύκλου ένα τόξο, 12 είναι τα σημαντικά, πελέκεις που η Οδύσσεια μετρά. Κάθε σημείο μία μοίρα του πεπρωμένου, 360 είναι κυκλοτερά.
Με στόχο το κέντρο του κύκλου ο ηλιακός άνθρωπος περνά στην αθανασία με μέσον την γνώση και αυτογνωσία μετά την ευθυγράμμιση των ενεργειακών πεδίων του εσωτερικού ατομικού κελύφους με το εξωτερικό.
Το κέντρο του κύκλου ορίζεται πάντα συμφώνως με την προτίμηση του και την δεξιοτεχνία του σε ένα τομέα που κατέχει καλά, αγαπά και προτιμά. Για να μη γίνει μονόπλευρος το συνδέει με άλλους τομείς και θέματα ακτινωτά. Ποτέ δεν χάνει το κέντρο που έχει ορισθεί πρωταρχικά.
Η έλλειψη ορισμού του κέντρου είναι εμφανής στους περισσότερους ανθρώπους που γυρίζουν επιπόλαια και ασκόπως σαν φύλλα στον άνεμο από δω και από εκεί, αλλά και η μονολιθικότητα η δυσκαμψία είναι ορατή σε ανθρώπους με μικρή ευρύτητα πνεύματος ακόμη και αν είναι ακαδημαϊκοί.
Ο ηλιακός άνθρωπος μεγαλώνει πάντα την ακτίνα κατανόησης του κυκλικά και τρισδιάστατα, σφαιρικά.

«Το αληθινό είναι το γίγνεσθαι του εαυτού, ο κύκλος που προϋποθέτει και που έχει στην αρχή του το τέλος του και το σκοπό του, που γίνεται ουσια-στικά πραγματικός μόνο αναπτύσσοντας την ενημέρωση του και φτάνοντας στο τέλος του». (Φαινομενολογία, σελ. 18). Χέγκελ

Αστραία©©